คุณควรทำอย่างไรเมื่อ…

ตรวจสอบวิธีจัดการปัญหาต่อไปนี้หากเกิดปัญหาขึ้นในบ้านของคุณ

ทำตามขั้นตอนนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ทำตามขั้นตอนนี้เมื่อคุณได้กลิ่นแก๊ส

ใช้วิธีนี้เพื่อรีเซ็ตมิเตอร์แก๊สเมื่อไม่มีแก๊สจ่ายออกมา

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แก๊สอย่างปลอดภัย

นี่คือคู่มือที่ช่วยให้คุณใช้งานก๊าซได้อย่างปลอดภัย

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แก๊สอย่างปลอดภัย[PDF : 3.68MB]

PAGE TOP