คุณควรทำอย่างไรเมื่อ…

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง
เมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลง ให้ดับเปลวไฟทั้งหมดทันที!

เมื่อรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระลอกแรก

1. ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง

อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น ใต้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับแขก

2. ดับไฟทันที

เมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลง ให้ดับเปลวไฟจากอุปกรณ์แก๊สทันที และปิดหัวจ่ายแก๊สและก็อกของอุปกรณ์อื่น ๆ

3. ตรวจสอบกลิ่นแก๊ส

หลังจากดับเปลวไฟทั้งหมดแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่าคุณได้กลิ่นแก๊สหรือไม่

4. ก่อนที่จะใช้แก๊สอีกครั้ง

หลังจากที่คุณยืนยันได้ว่าการจ่ายแก๊สและอุปกรณ์ดูดควันไม่ได้ถูกตัดการเชื่อมต่อ และไม่หลุดออกจากตำแหน่งเดิม และหากตรวจพบว่าไม่มีกลิ่นแก๊ส ให้เปิดหัวจ่ายแก๊สและก๊อกของอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้อุปกรณ์แก๊ส
หากไฟสีแดงบนมิเตอร์แก๊สอัจฉริยะกะพริบ การจ่ายแก๊สจะหยุดทำงาน ทำขั้นตอนการรีเซ็ตเพื่อใช้งานมิเตอร์แก๊สอัจฉริย