Ano ang dapat gawin kapag...

Suriin ang mga hakbang na dapat gawin kapag nagkaroon ng sumusunod na mga problema sa sariling tahanan.

Kapag nagkaroon ng lindol

Sundin ang sumusunod na mga pamamaraan kapag nagkaroon ng lindol.

Tignan ang detalye

Kapag may naamoy na gas

Sundin ang pamamaraang ito kapag may naamoy na gas.

Tignan ang detalye

Paano i-reset ang Intelligent Gas Meter kapag walang dumadaloy na gas

Gamitin ang pamamaraang ito para i-reset ang metro ng gas kapag walang lumalabas na gas.

Tignan ang detalye

Patnubay sa ligtas na paggamit ng gas

Gabay sa ligtas na paggamit ng gas.