Ano ang dapat gawin kapag...

Suriin ang mga hakbang na dapat gawin kapag nagkaroon ng sumusunod na mga problema sa sariling tahanan.

Sundin ang sumusunod na mga pamamaraan kapag nagkaroon ng lindol.

Sundin ang pamamaraang ito kapag may naamoy na gas.

Gamitin ang pamamaraang ito para i-reset ang metro ng gas kapag walang lumalabas na gas.

Patnubay sa ligtas na paggamit ng gas

Gabay sa ligtas na paggamit ng gas.

Patnubay sa ligtas na paggamit ng gas[PDF : 3.68MB]

PAGE TOP