Bạn nên làm gì trong trường hợp...

Kiểm tra cách thức xử lý những vấn đề sau nếu chúng xảy ra ở nhà của bạn.

Khi xảy ra động đất

Tuân thủ quy trình sau khi xảy ra động đất.

Xem chi tiết

Khi bạn ngửi thấy mùi khí gas

Tuân thủ quy trình sau khi bạn ngửi thấy mùi khí gas.

Xem chi tiết

Cách cài đặt lại Công tơ gas thông minh khi thấy gas không lên (không lưu thông)

Sử dụng phương pháp sau để cài đặt lại công tơ gas khi gas không lên

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn.