Bạn nên làm gì trong trường hợp...

Kiểm tra cách thức xử lý những vấn đề sau nếu chúng xảy ra ở nhà của bạn.

Tuân thủ quy trình sau khi xảy ra động đất.

Tuân thủ quy trình sau khi bạn ngửi thấy mùi khí gas.

Sử dụng phương pháp sau để cài đặt lại công tơ gas khi gas không lên

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn.

Hướng dẫn sử dụng gas an toàn[PDF : 3.68MB]

PAGE TOP